Chirurgie dento-alveolara

Cea mai frecventă intervenţie chirurgicală întâlnită în stomatologie este extracţia dentară. Deasemenea, interventile chirurgicale includ extractia molarilor de minte inclusi, aditie de os,regularizarea crestei alveolare, rezectia apicala, operatii cu lambou, etc.